Συμμετοχή και παρουσίαση εργασίας στο διεθνές συνέδριο International Aerosols 2022

You are currently viewing Συμμετοχή και παρουσίαση εργασίας στο διεθνές συνέδριο International Aerosols 2022

Στο πλαίσιο του ENIRISST+ παρουσιάστηκε εργασία που αφορά στην πρόγνωση της συγκέντρωσης PM2.5 μικροσωματιδίων (τα οποία έχουν και τις σοβαρότερες συνέπειες στην ανθωπινη υγεία) σε πόλεις-λιμάνια. Στην εργασία αναπτύχθηκε ένα μοντέλο πρόβλεψης με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εφαρμόστηκε σε πραγματικά δεδομένα από αισθητήρες. Συγκριση με πραγματικές παρατηρήσεις εδειξε οτι το μοντέλο είχε μεγάλη ακρίβεια και τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο International Aerosols Conference 2022, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα στο διάστημα 4-9 Σεπτέμβρη. Το συνέδριο αυτό αποτελεί ένα από τα κορυφαία συνέδρια του τομέα, με αρκετές εκατοντάδες συμμετέχοντες, τοσο απο τον ακαδημαϊκό όσο και απο τον βιομηχανικό χωρο.