ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τουρισμός μετακινήσεις και περιβάλλον, Τεχνολογικές Προσκλήσεις και Πρακτικές

Ημερίδα με τίτλο “Τουρισμός, Μετακινήσεις, και Περιβάλλον: Τεχνολογικές Προκλήσεις και Πρακτικές” 

Τα Εργαστήρια Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (HCI-VR) και Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (SoDa Lab) του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών…

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι το EN.I.R.I.S.S.T+ ;

 • Πρόκειται για την επέκταση της μοναδικής εθνικής ερευνητικής υποδομής στην Ελλάδα (ENIRISST) στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών
 • Η τρέχουσα υποδομή επεκτείνεται με ερευνητικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των λιμένων, της ναυτιλίας και του τουρισμού
 • Το 75% των εταίρων του ENIRISST+ συμμετέχει και στην ερευνητική υποδομή ENIRISST
 • Προφανείς συνέργειες με το ENIRISST, αλλά και ξεκάθαρη ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων

…Και τι θα κάνει;

Θα παράσχει στους χρήστες της πληροφορίες, εργαλεία, και υπηρεσίες σχετικά με:
 1. την αξιολόγηση λιμενικών υπηρεσιών
 2. τη χρήση νέων τεχνολογιών (AR, drones, scooters) σε logistics, εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές
 3. τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταφορικών κόμβων και κύριων υποδομών πολιτισμού και τουρισμού
 4. την ψηφιοποίηση και χρήση ενός ηλεκτρονικού θησαυρού ναυτιλιακών εγγράφων

Εταίροι ENIRISST+

 1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Συντονιστής, σχεδιασμός/υλοποίηση υπηρεσιών
 2. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – σχεδιασμός/υλοποίηση πλατφόρμας
 3. Ιόνιο Πανεπιστήμιο – σχεδιασμός/υλοποίηση υπηρεσιών
 4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – σχεδιασμός/υλοποίηση υπηρεσιών
 • Το 75% των εταίρων του ENIRISST+ συμμετέχει και στην ερευνητική υποδομή ENIRISST
 • Προφανείς συνέργειες με το ENIRISST, αλλά και ξεκάθαρη ανάγκη επέκτασης των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων