Πρόσκληση σε Ημερίδα

Το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (SoDa Lab) του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας προσκαλούν…

 Μελέτη επισκόπησης για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων συλλογής παραγγελιών με καθοδήγηση συστημάτων όρασης σε λειτουργίες logistics

Η αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις…

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο περιοδικό Digital με τίτλο: “Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies”

Το άρθρο εξετάζει τις τρέχουσες στρατηγικές ψηφιακής προώθησης που σχετίζονται με τις τεχνικές…

Παρουσίαση εργασίας και εκπροσώπηση της ENIRISST+ στο διεθνές συνέδριο COSIT 2022 που επικεντρώνεται στη θεωρία χωρικής πληροφορίας.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ENIRISST+ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αν. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος εκπροσώπησε…

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα