Μελέτη επισκόπησης για την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων συλλογής παραγγελιών με καθοδήγηση συστημάτων όρασης σε λειτουργίες logistics

Η αποτελεσματική εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις…

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο περιοδικό Digital με τίτλο: “Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies”

Το άρθρο εξετάζει τις τρέχουσες στρατηγικές ψηφιακής προώθησης που σχετίζονται με τις τεχνικές…

Παρουσίαση εργασίας και εκπροσώπηση της ENIRISST+ στο διεθνές συνέδριο COSIT 2022 που επικεντρώνεται στη θεωρία χωρικής πληροφορίας.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ENIRISST+ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αν. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος εκπροσώπησε…

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα