Παρουσίαση εργασίας και εκπροσώπηση της ENIRISST+ στο διεθνές συνέδριο COSIT 2022 που επικεντρώνεται στη θεωρία χωρικής πληροφορίας.

You are currently viewing Παρουσίαση εργασίας και εκπροσώπηση της ENIRISST+ στο διεθνές συνέδριο COSIT 2022 που επικεντρώνεται στη θεωρία χωρικής πληροφορίας.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ENIRISST+ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αν. Καθ. Χ. Τρυφωνόπουλος εκπροσώπησε την υποδομή στο διεθνές συνέδριο COSIT 2022, που έγινε στο Kobe της Ιαπωνίας, στο οποίο ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την ENIRISST+, παρουσίασε την εργασία που έγινε στο πλαίσιο της ENIRISST+ με τίτλο «AMPDIST: Improving the Performance of Time Series Similarity Computation using Approximation and Indexing», και συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα GeoAI.