Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο περιοδικό Digital με τίτλο: “Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies”

You are currently viewing Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο περιοδικό Digital με τίτλο: “Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies”

Το άρθρο εξετάζει τις τρέχουσες στρατηγικές ψηφιακής προώθησης που σχετίζονται με τις τεχνικές Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης και χρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Γίνεται ανάλυση των διαδικτυακών δεδομένων των 300+ κορυφαίων ελληνικών ξενοδοχείων, τα οποία συλλέχθηκαν για ένα έτος κατά την περίοδο της πανδημίας (Φεβ. 2021 – Φεβ. 2022). Προσδιορίζονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες τεχνικές Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης και η επίδρασή τους στην αντίστοιχη διαδικτυακή επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων, καταλήγοντας στις αποτελεσματικότερες από αυτές για την αύξηση των μελλοντικών τους κρατήσεων.

Διαβάστε περισσότερα για τη δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης με τίτλο “Greek Hotels’ Web Traffic: A Comparative Study Based on Search Engine Optimization Techniques and Technologies” στον σύνδεσμο: https://doi.org/10.3390/digital2030021