Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο συνέδριο DATA 2022

You are currently viewing Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST+ στο συνέδριο DATA 2022

Το άρθρο με τίτλο «From Digital Footprints to Facts: Mining Marketing Policies of the Greek Community on Instagram and YouTube», βάζοντας στο στόχαστρο την ελληνική κοινότητα, ξεκινά διερευνώντας εάν οι μεταφορικές εταιρείες (π.χ., ακτοπλοϊκές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, κ.λπ.) έχουν παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιούν σύγχρονες πρακτικές για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και στη συνέχεια, επεκτείνει την έρευνα για κάθε είδους επιχείρηση. Συνολικά, αυτή η εργασία αποτελεί μια μελέτη της δραστηριότητας της ελληνικής κοινότητας και διακεκριμένων ελληνικών εταιρειών στις κοινωνικές πλατφόρμες Instagram και YouTube, οπότε και (i) μελετήθηκαν η ψηφιακή συμπεριφορά και οι προτιμήσεις των Ελλήνων χρηστών και (ii) συγκρίθηκαν οι πολιτικές μάρκετινγκ και τα πρότυπα συμπεριφοράς στις δύο εγγενώς διαφορετικές πλατφόρμες. Τέλος, το άρθρο μετρά τον κοινωνικό και εμπορικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 κατά το 2020 στους Έλληνες χρήστες. Αυτή η δουλειά είναι η πρώτη μελέτη στη βιβλιογραφία που πραγματοποιεί ανάλυση και σύγκριση της συμπεριφοράς της ελληνικής κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το άρθρο παρουσιάστηκε δια ζώσης σε ευρύ κοινό, έλαβε εξαιρετικά σχόλια, ενώ επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την παρουσίαση, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες για την επέκταση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας. Διαβάστε περισσότερα για τη δημοσίευση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Scitepress: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=54ovDXTAINU=&t=1