Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST Plus στα πρακτικά του 12ου συνεδρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

You are currently viewing Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου της ENIRISST Plus στα πρακτικά του 12ου συνεδρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Διαβάστε τη δημοσίευση με τίτλο «Domain-Specific Term Extraction: A Case Study on Greek Maritime Legal Texts» εδώ: http://www.image.ece.ntua.gr/papers/1060.pdf