Μικροκινητικότητα στα νησιά 

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να αποτελέσει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιούνται: 

 • Συλλογή, ανάλυση και χαρτογραφική παρουσίαση δεδομένων που σχετίζονται με:
  • τα διαθέσιμα συστημάτα μικροκινητικότητας (κοινόχρηστων ποδηλάτων και πατινιών, ιδιωτικών καταστημάτων ενοικίασης οχημάτων μικροκινητικότητας)
  • τις σχετικές υποδομές (ποδηλατόδρομοι, πεζοδρομημένες περιοχές)
  • των επιπέδων χρήσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων στη χώρα
 • Πιλοτικά προγράμματα συνεργασία με:
 • Συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω έρευνας ερωτηματολογίου και ανάλυση αυτών, ώστε να εξεταστεί η πρόθεση των φοιτητών της Χίου να χρησιμοποιήσουν συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων ή πατινιών.
 • Ανάδειξη του αντίκτυπου της μικροκινητικότητας στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα: 

 • στον χάρτη μικροκινητικότητας όπου παρουσιάζονται τα διαθέσιμα συστήματα και οι διαθέσιμες υποδομές 
 • στο χάρτη των επιπέδων χρήσης όπου παρουσιάζονται τα επίπεδα χρήσης ανά περιοχή 
 • στα στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζουν στοιχεία που αφορούν τους διαθέσιμους στόλους 

Παράλληλα μπορείτε να: 

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε έρευνες για την μικροκινητικότητα. Η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς! 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία, φορέας, ή δήμος επιθυμεί να συμμετέχει στην πλατφόρμα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσα από το αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας.