Μικροκινητικότητα στα νησιά 

Στόχος της ομάδας του EN.I.R.I.S.S.T.+  για την υπηρεσία της μικροκινητικότητας είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς για την μικροκινητικότητα στην Ελλάδα. Βασικός στόχος είναι η καταγραφή των διαθέσιμων οχημάτων σε υπηρεσίες sharing και ενοικίασης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης που θα παρουσιάζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα επίπεδα μικροκινητικότητας στην Ελλάδα. Παράλληλα, στόχος είναι να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των διαθέσιμων υποδομών μικροκινητικότητας στη χώρα, αλλά και να αναπτύξει χρήσιμα μοντέλα πρόβλεψης χρήσης. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί και επικοινωνία με τους πολίτες μέσα από τη χρήση ερωτηματολογίων, ώστε να προκύψουν σημαντικές επισημάνσεις και να εντοπιστούν τομείς που επιφέρουν διορθώσεων ώστε να προωθηθεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η μικροκινητικότητα στη χώρα και τα νησιά της.