Υπηρεσία MARINDOC-Nόμοι: Αναζήτηση ναυτιλιακής νομοθεσίας/πολιτικής

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Η πλατφόρμα MARINDOC-Νόμοι προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης, από πλήθος κατηγοριών χρηστών/χρηστριών του διαδικτύου, παλαιότερης και νέας νομοθεσίας που αφορά τον ναυτιλιακό τομέα όπως και αποφάσεων εφαρμογής ναυτιλιακής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας μπορείτε: 

  • να έχετε πρόσβαση και να αντλήσετε νομικές πληροφορίες για τα νομοθετήματα για την ναυτιλία αναλόγως του κλάδου ή του θέματος που σας ενδιαφέρει, καθώς και στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, 
  • να αναζητήσετε τη συσχέτιση των εθνικών νομοθετημάτων με τις κοινοτικές οδηγίες ή την κύρωση διεθνών συμβάσεων για την ναυτιλία, 
  • να ενημερωθείτε συνοπτικά για κάθε νομοθέτημα με την παρουσίαση της περίληψης του περιεχομένου του και της δομής του κατά άρθρο, 
  • να εντοπίσετε τα πλήρη νομοθετικά κείμενα για την ναυτιλία ή αποσπάσματα αυτών χρησιμοποιώντας ευρετήριο με λέξεις/όρους “κλειδιά”, ή εναλλακτικά με ημερομηνίες (αξιοποιώντας τη διαθέσιμη χρονολογική κατάταξή τους) ή με άλλα στοιχεία των τίτλων των νομοθετημάτων (αξιοποιώντας το ευρετήριο με τη θεματική κατάταξή τους), 
  • να ανακτήσετε σε μορφή κειμένου την πιο πρόσφατη έκδοση του νομοθετήματος που σας ενδιαφέρει, να εντοπίσετε ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και να διαβάσετε το κάθε νομοθέτημα όπως έχει αρχικά δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. 

Η πληροφόρηση που παρέχεται είναι επαρκώς ενδεικτική και κατευθυντήρια αλλά όχι υποχρεωτικά εξαντλητική. Με καταχωρημένο πάντως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νομοθετημάτων, υπουργικών αποφάσεων και κυρώσεων διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων που αφορούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και πολιτική η υπηρεσία MARINDOC-Νόμοι αποτελεί πολύ σημαντικό βοήθημα για το ευρύτερο κοινό που δεν διαθέτει πρόσβαση σε επαγγελματικές βάσεις δεδομένων νόμων και αποφάσεων ναυτιλιακής πολιτικής.