Διανομή προϊόντων με χρήση τεχνολογικά νέων οχημάτων  

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Στην κατεύθυνση αναζήτησης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων για την διεξαγωγή καινοτόμων πειραμάτων πεδίου για παραδόσεις τελευταίου μιλίου (last mile deliveries), τα εμπορευματικά ηλεκτρικά δίκυκλα σε συνδυασμό με χρήση ηλεκτρικών microcars αποδεικνύονται ως η καλύτερη λύση για να υλοποιηθεί το αντικείμενο της υπηρεσίας «Διανομή προϊόντων με χρήση τεχνολογικά νέων οχημάτων» και να παραχθεί υψηλού επιπέδου έρευνα, σύμφωνα με τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα πλήθους ευρωπαϊκών έργων που κατατάσσουν τα “cargo bikes” και τα “microcars” ως την πιο αποδοτική και αποτελεσματική λύση στον σύγχρονο πρόβλημα επίτευξης μηδενικών ρύπων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές.