Ανάπτυξη εννοιολογικού θησαυρού

Μετάβαση στην Υπηρεσία

Ο εννοιολογικός θησαυρός στη Ναυτιλία του ENRISST+ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες του Τμήματος Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει όρους, έννοιες, κειμενικό και πολυμεσικό υλικό από τον χώρο της Ναυτιλίας, του Πολιτισμού και των Μεταφορών που διασυνδέονται μεταξύ τους σημασιολογικά μέσω ενός συστήματος μεταδεδομένων, και εμπλουτίζονται με μετα-πληροφορία όπως μετάφραση, ορισμοί, περιγραφές κλπ. Η αρχιτεκτονική οντολογίας που προκύπτει έχει υλοποιηθεί bottom-up, οδηγούμενη από όρους που έχουν εξαχθεί αυτόματα με τεχνικές μηχανικής μάθησης από ναυτιλιακά έγγραφα, και επιτρέπει την ευφυή αναζήτηση και την φιλική προς το χρήστη οπτικοποίηση της αναπαραστημένης γνώσης.