Υπηρεσίες ENIRISST+

H Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες και πλατφόρμες ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις, τους φορείς χάραξης πολιτικών, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνία και την οικονομία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συντονιστής, σχεδιασμός/υλοποίηση υπηρεσιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

σχεδιασμός/υλοποίηση πλατφόρμας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός/υλοποίηση υπηρεσιών